Holistische praktijk Mana

-Creëer je eigen leven-

Holistische therapie

Holos betekent "heelheid". Holistische therapie kenmerkt zich door de focus op het totaalbeeld van de mens. Vanuit de gedachte dat alles energie is, is holistische therapie gericht op het waarnemen van de energie. Hoe en waar stroomt deze (niet)? Daarbij onderscheidt holistische therapie de volgende lagen: fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel, die onderling met elkaar verbonden zijn. In essentie is het simpel. Daar waar een blokkade zit, heeft de energie weer in beweging te komen. 

In de praktijk is het vaak iets minder simpel. Het energiesysteem is een complex stelsel, opgebouwd uit verschillende lagen. Alle informatie omtrent jouw Zelf  ligt hierin opgeslagen. Oude informatie, afkomstig van eerdere generaties of uit vorige levens, ligt ten grondslag aan nieuwere lagen. Ligt er pijn opgeslagen (en bij wie niet?) dan beïnvloedt dit ons denken, voelen en handelen.  Pijn wordt in holistische therapie daarbij gezien als richtinggever. Het zijn de alarmbellen die ons wijzen op een blokkade in het systeem.

Vanwege onze pijnen werpen we, onbewust en uit zelfbescherming, zelf blokkades op. Deze zijn vaak gebaseerd op zogenaamde kindconclusies, dit zijn overtuigingen gemaakt in je jonge jeugd over hoe de wereld in elkaar zit en wat jouw plek daarin is.  Ook nemen we nogal eens de last over van een ander. Hoe makkelijk of minder makkelijk het vinden van de blokkade is, is afhankelijk van de bron en de blokkades die erop "gebouwd" zijn.  Vaak is het een afpellen van laagjes. En daarbij is het van belang respect te hebben voor het proces. 


Werkwijze

Omdat ik holistische therapie vooral als een bewustwordingsproces zie, werk ik bij voorkeur in trajectvorm. Tijdens het intakegesprek, waarin je alvast kennis kan maken met mijn manier van werken,  stellen we een hulpvraag vast en zullen we een inschatting doen van het aantal benodigde sessies. Soms is een intakegesprek al voldoende om je weer richting te geven. Hoe vaak nodig is hangt af van verschillende factoren, wat je doel is en hoe snel je het gevoel hebt weer hebt zelf verder te kunnen. Onderweg evalueren we het traject en passen het zo nodig  aan. 

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende technieken en hulpmiddelen, afhankelijk van wat bij jou past en nodig lijkt.  Zo maak ik om het bewustwordingsproces te stimuleren, gebruik van verschillende coachingtechnieken.  Coaching richt zich veelal op de mentale laag van je energiesysteem. Het mooie van holistische therapie is dat wat geraakt wordt door coaching, energetisch ondersteund kan worden en daarmee nog dieper kan werken.   

Op een behandeltafel kunnen in ontspanning diepere (onbewuste) lagen worden bereikt. Hierbij maak ik vooral gebruik van reiki.  Reiki is universele levensenergie die van nature door ons heen stroomt. Doordat we in onze samenleving niet leren hiermee om te gaan, verliezen de meesten van ons deze connectie (jonge kinderen zijn vaak nog wel verbonden). Onze neiging om bij een pijnlijke plek even onze hand erop te leggen heeft hiermee te maken. Door inwijdingen in reiki I, II en III, heb ik mij weer  verbonden met deze energie. Als ik mij afstem op de universele levensenergie stroomt deze door mij heen en kan ik deze via mijn handen (en ogen) aan je doorgeven.  Ik voel dan waar ik heen moet in je energieveld en ook de energie zelf zal stromen naar de plekken waar deze het meest nodig is. Daar kan zij zorgen voor doorstroming.  Bij reiki houd je je kleren aan (op schoenen na). Mijn handen leg ik tijdens de reiki rustig op je lichaam, of ik houd ze boven je.  

Naast reiki maak ik  gebruik van klanken (gong, koshi, klankschalen),  visualisaties en edelstenen. Ook het ervaren van wat is, middels grondankers of een opstelling, kan aan diepe lagen raken en daarmee helend zijn. Wanneer is holistische therapie raadzaam?

Vanuit mijn perspectief is holistische therapie vooral behulpzaam als je meer bewustzijn wilt krijgen over jezelf. Daar kunnen verschillende aanleidingen voor zijn, bijvoorbeeld: 

- Je hebt fysieke klachten.

- Je loopt telkens vast in dezelfde patronen en bent dit zat.

-Je bent het contact met jezelf kwijt en weet niet (meer) wat je wilt.

-Je bent iets of iemand verloren en vindt het lastig de draad weer op te pakken.

-Je hebt een gevoel van onbehagen dat je niet kunt doorgronden.

-Je hebt relatieproblemen.

-Je vindt het lastig je eigen energie te bewaken.

Ik help je vooral om meer inzicht te krijgen in de klachten die je hebt en om je energie weer beter te laten doorstromen. Dit kan effect hebben op verschillende lagen. Fysieke klachten kunnen hierdoor verdwijnen. Dit is niet gegarandeerd. Bij duidelijke fysieke (en psychische) klachten verwijs ik je door naar een arts. Wel kan ik met je kijken naar wat eronder ligt; wat maakt dat deze klachten zich hebben ontwikkeld?Tarieven

  • Het tarief van een  intake*  van 1-1,5 uur, bedraagt 50 euro 
  • Voor coaching en holistische therapeutische behandelingen hanteer ik een uurtarief van 60 euro . Een sessie duurt gemiddeld genomen 1-1,5 uur. Reiki behandelingen zijn vaak korter (30 of 60 minuten).

De tarieven zijn inclusief  21 % BTW . De sessies worden niet vergoed door een zorgverzekeraar. 

Je ontvangt per sessie een factuur. Deze kan je bij mij contant afrekenen of binnen 14 dagen per bank overmaken.

Holistische Praktijk Mana is alleen te bezoeken op afspraak

Op de intake en de sessies zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing

Mana is aangesloten bij NIBIG


*Een bewustwordingstraject is een kwetsbaar proces. Veiligheid is hierbij een belangrijke voorwaarde. Ik vind het dan ook heel belangrijk dat het contact tussen jou en mij voor ons beiden klopt. Het effect zal uitblijven als er geen vertrouwen en veiligheid is. Ik realiseer mij dat ik best wat van je vraag, namelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces. Jij bent je eigen healer, jij bepaalt of er veranderingen zullen plaatsvinden of niet. Mijn taak is te zorgen voor de juiste bedding en begeleiding waardoor dit plaats kan vinden. De intake vind ik, mede hierom, erg belangrijk. Hierin bepalen we of er voldoende vertrouwen is om een commitment aan te gaan of niet.