Holistische praktijk Mana

-Creëer je eigen leven-


Over Laura

Mijn naam is Laura Alders, echtgenote en moeder van drie prachtige kinderen. 

Bewustwordingsontwikkeling is voor mij heel belangrijk. Grote levensvragen houden mij van jongsaf aan bezig. Hoewel ik een katholieke achtergrond heb, heb ik nooit een specifiek geloof aangehangen. Toch fascineerden godsdiensten en levensbeschouwingen mij enorm. Tijdens mijn studie Godsdienstwetenschappen (RUG) was ik dan ook in mijn element. Wat maakt dat (geloofs)overtuigingen zo belangrijk zijn voor mensen? Wat doet het met je als individu en als groep? Er is door de eeuwen heen nogal wat strijd geleverd om elkaar te "overtuigen"  van de eigen "waarheid". Deze beweging, die blijkbaar in een belangrijke behoefte voldoet, zie je ook op microniveau terug. Daar werd ik mij heel bewust van als docent levensbeschouwelijke vorming en maatschappijleer. Door mijn gesprekken met de klassen en de vele persoonlijke gesprekken die ik met de leerlingen voerde, zag ik dezelfde patronen die tussen verschillende wereldse culturen zichtbaar zijn, ook binnen de eigen cultuur spelen.  Ik realiseerde mij dat ik bezig was met een reis die buiten mij was begonnen en steeds meer naar binnen ging. Van cultuur- en identiteitsvorming op wereldniveau, naar jongeren en andere groepen in onze maatschappij en steeds meer naar mijzelf. De levensvragen werden steeds persoonlijker. Ik realiseerde mij dat mijn beleving van de buitenwereld gevormd wordt door mijn binnenwereld. Mijn perceptie van de wereld waarin ik leef is gekleurd door mijn (basis)overtuigingen. Ik zie en ervaar dat wat ik onbewust wil zien. Ik haak aan op dat wat ik kan begrijpen, de rest ontgaat mij. Het maakt dat mijn waarheid, hoe waar voor mij ook, discutabel is. Met meer afstand keek ik al wel langer zo.  De manier waarop je invulling kan geven aan je leven verschilt per cultuur en subcultuur. En door kennis te maken met al die verschillende opvattingen, was ik een "shopper" geworden. Niet één gekaderde levensbeschouwing  was de mijne, ik koos stukjes uit verschillende visies en creëerde daar mijn eigen visie mee, die ik zo nu en dan bijstelde. Ik vond mijzelf ruimdenkend en relatief neutraal. Dat ten grondslag aan mijn "shopgedrag" al een basis lag die niet neutraal is, maar gebaseerd is op kindconclusies, werd mij langzaamaan duidelijk.  Met dit besef kon ik voorzichtig gaan rammelen aan mijn overtuigingen.  De zoektocht naar mijn eigen waarheid  en mijn eigen identiteit nam steeds meer een centrale plek in.

Opleidingen als (basisopleiding) kindercoaching (bij Tea Adema), NLP practitioner, met aansluitend personal coach (ITAN) en uiteindelijk holistisch therapeut (ZoMa), hebben deze bewustwordingsontwikkeling helpen vormen. Ook de ingrijpende ontmoetingen met twee soulmates hebben mij in confronterende spiegels laten kijken. Zij hebben mij de meest donkere stukken in mijzelf in het licht helpen zetten. Daarbij heb ik de grootse kracht van de (nagenoeg) onvoorwaardelijke liefde mogen ervaren. Daardoor realiseer ik mij nog beter hoe belangrijk liefde en onvoorwaardelijkheid zijn om te kunnen groeien. 

Wat voor mij helder werd, is dat we ons bestaan ontlenen aan onze "waarheid" en dat maakt het zo kwetsbaar om deze ter discussie te stellen. Want wat als dat wat je je hele leven geloofd hebt, niet klopt? De angst jezelf te verliezen, maar ook de veilige bedding in je familie en omgeving, maakt dat we onze waarheid liever niet onderzoeken. En vaak is daar ook helemaal geen aanleiding voor, totdat het ergens gaat wringen. Dan kan het wel degelijk zin hebben om eens wat dieper te kijken. Onze overtuigingen geven ons een zekere controle en houvast en tegelijkertijd beperken we onszelf hiermee, we zien maar een stukje van het geheel. Door bewust te worden van je eigen programma's, krijg je meer verantwoordelijkheid. Dat kan iets zijn wat je liever vermijdt. En aan de andere kant, geeft het ook lucht. De keuzemogelijkheid wordt groter; het kan immers ook anders! Door de regie te nemen over je eigen leven sta jij aan het roer en bepaal jij de richting waarin je wilt varen,  zo ben je in staat het leven te creëren zoals jij dat wilt. Want wat je aandacht geeft, groeit. It's all about energy...

Ik geloof dat wij in dit leven te maken hebben met ons eeuwig en zuivere Zelf, dat wat wij ten diepste zijn, en met een gecreëerd zelf, het ego. Het ego dient ons. Het levert ons die situaties en ervaringen op die we nodig hebben om te groeien. En ik geloof dat wij onszelf gelukkig maken als we sterker in verbinding komen te staan met ons diepste Zelf. Vanuit holistische therapeutisch perspectief; wij zijn niet ons lichaam, onze gedachten of onze emoties, wij hebben ze. Deze overtuiging geeft mij ruimte. Het geeft mij het gevoel dat mijn angsten niet onoverkomelijk zijn; sterker nog, ze brengen mij wat; het zijn mijn leraren. Het geeft mij het vertrouwen dat er ten diepste niks te verliezen is omdat je per deffinitie Bent. Ik geloof ook dat het in het leven vooral draait om ervaren, bewust worden, een herinneren van wie wij ten diepste zijn; liefde.

En om dan weer terug te keren naar het macroniveau gegaan waar ik mee begonnen ben:  ik geloof dat bewustwordingsontwikkeling bijdraagt aan een mooiere wereld. Als we ervaren hoe we allemaal verbonden zijn met elkaar en in essentie hetzelfde zijn, zal de dualiteit minder scherp worden. We zien de wereld dan vanuit een ander perspectief. Het gaat dan niet meer om strijden en elkaar overtuigen van de eigen waarheid. Het gaat dan niet meer om afgescheidenheid en individualiteit. We zien onszelf in de ander. Het gaat dan om eigenheid en de onmisbare plek die wij in het geheel innemen, als een belangrijke, waardevolle druppel in de oceaan. Vrij en verbonden.